Drobečková navigace

Úvod > Škola > Obory

Obory

Kuchař - číšník Práce ve stravování Prodavačské práce

Kuchař - číšník

Délka studia 3 roky
Forma studia prezenční
Ukončení studia závěrečná zkouška - písemná, praktická, ústní
Organizace studia týden teoretická část, týden praktická část (1. ročník 6h/ denně, 2. a 3. ročníky 7h/ denně)
Školné 960,- Kč
Výstup výuční list

Předmětová skladba

AJ anglický jazyk
NJ německý jazyk
ČJL český jazyk a literatura
ZPV základy přírodních věd
ON občanská nauka
MAT matematika
EKO ekonomie
IKT informační a komunikační technologie
PVS provoz veřejného stravování
TE technologie
STO stolničení
TV tělesná výchova
STE speciální technologie
SOB speciální obsluha

Práce ve stravování

Délka studia 2 roky
Forma studia prezenční
Ukončení studia závěrečné zkoušky - písemná, praktická, ústní
Organizace studia teoretická část 6 dní/ měsíčně, praktická část 14 dní/ měsíčně (1. ročník 6h/ denně, 2. a 3. ročníky 7h/ denně)
Školné 590,- Kč
Výstup výuční list

Předmětová skladba

ČJL český jazyk a literatura
ON občanská nauka
MAT matematika
IKT informační a komunikační technologie
PSS práce ve společném stravování
TV tělesná výchova

Prodavačské práce

Délka studia 3 roky
Forma studia prezenční
Ukončení studia závěrečná zkouška - písemná, praktická, ústní
Organizace studia teoretická část 6 dní/ měsíčně, praktická část 14 dní/ měsíčně (1. ročník 6h/ denně, 2. a 3. ročníky 7h/ denně)
Školné 590,- Kč
Výstup výuční list

Předmětová skladba

ČJL český jazyk a literatura
ON občanská nauka
MAT matematika
IKT informační a komunikační technologie
OBN obchodní provoz
TV tělesná výchova