Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Střední škola obchodu a služeb s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Bc. Luděk Sluka
Sídliště II 228/7
403 32 Povrly

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

 • Zde se dostanete na aktuální organizační strukturu - ZDE

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Střední škola obchodu a služeb s.r.o.
  Velká hradební 19
  400 01 Ústí nad Labem  

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Střední škola obchodu a služeb s.r.o.
  Dvořákova 1
  400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

 • pondělí - čtvrtek 8:00 - 13:00, pátek 8:00 - 12:00  (září - červen)
  Během prázdnin jsou úřední hodiny vždy upraveny a zveřejněny na internetových stránkách školy a hlavních dveří školy.

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

 • Střední škola obchodu a služeb s.r.o.
  Dvořákova 1
  400 01 Ústí nad Labem

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • xrp45um

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 

6. IČO

 • 25018566

7. DIČ

 • Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Zde se dostanete na dokumenty školy - ZDE

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@ssossluka.cz 
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): xrp45um

Podání písemně na adresu sídla organizace

 • Poštou:  Střední škola obchodu a služeb s.r.o. Velká hradební 19 400 01 Ústí nad Labem
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  odkaz na soubor sazebník úhrad nebo zrušit odkaz a dát text: Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední škole obchodu a služeb s.r.o. poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.