tři důvody, proč studovat na naší škole

  • Ve škole panuje přátelské a příjemné prostředí, vycházející ze vztahu mezi učiteli a studenty i rodinného prostředí.
  • Škola má za sebou více jak 30-ti letou historii a mnoho úspěšných absolventů.
  • Dobrá a široká uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce.

Informace o škole

Školu založil v roce 1993 Mgr. Josef Sluka v duchu klidného a domácího prostředí. Tuto myšlenku dále rozvíjí a udržuje již druhá generace.

Naším cílem je co nejlépe připravit naše absolventy pro praktický život a profesní zaměření s maximální flexibilitou na pracovním trhu.

Cestou, jak dosáhnout tohoto cíle, je neustálá péče o zvyšování kvality výuky, její obohacování o nejnovější odborné poznatky a trendy a propojování teorie s praxí.